Ring oss:

070 – 371 00 64

Skicka e-post:

info@sundstromsentreprenad.se

 1. Startsida
 2. »
 3. Kvalitetspolicy

Vår Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Med kunden i centrum

Att med synsättet ” KUNDEN I CENTRUM” svara för att rätt kvalitet uppnås till lägsta kostnad för företaget.

Vår kvalitetspolicy bygger på att alla medarbetare skall utföra sina uppdrag enligt gällande anvisningarna.

Alla som arbetar på Sundströms Entreprenad AB skall:

 • Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagstiftning som berör vår verksamhet.
 • Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt.
 • Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet.
 • Följa de lagar, föreskrifter, förordningar m.m. som gäller.
 • Ge ett gott intryck och inge förtroende.
 • Genomföra vårt arbete med engagemang, med rätt kompetens och med bra rutiner.
 • Utforma våra handlingar så att de ger kunden bra förutsättningar att utföra sitt arbete på ett riktigt sätt.
 • Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod att åstadkomma förbättringar av våra
 • rutiner, mallar och referensdokument.
KONTAKT

Kontakta oss