Ring oss:

070 – 371 00 64

Skicka e-post:

info@sundstromsentreprenad.se

 1. Startsida
 2. »
 3. Säkerhetspolicy

Vår Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy

Ett föredöme inom branschen

Sundströms Entreprenad AB arbetar för att på säkraste sätt utföra vårt arbete. Ambitionen är att vara ett föredöme inom branschen. Beställare, kunder och privatpersoner ska uppfatta oss som ett seriöst och säkert företag.

Vårt mål är en nollvision när det gäller person- och fordonsskador.

Detta uppnås genom att:

 • Följa lagar och föreskrifter.
 • Nolltolerans för bruk av alkohol och droger på arbetsplatsen tillämpas.
 • Använda föreskriven skyddsutrustning.
 • Arbetsmaskiner är besiktade och kontrollerade
 • Skyddsanordningar är besiktade och kontrollerad.
 • Lyftredskap är besiktade och kontrollerad.
 • Ha ordning på arbetsplatsen
 • Brandfara och brandberedskap beaktas.
 • Heta arbeten får endast utföras av behörig personal
 •  Materialupplag uppfyller gällande krav.
 • Omgående rapportera olyckor och tillbud enligt fastslagna rutiner.
 • Buller bekämpas.
 • Farliga ämnen och kemiska produkter hanteras varsamt.
 • Elarbeten endast får utföras av behörig personal .
 • Arbetstider anpassade med raster var fjärde timma.
 • Under och sidoentreprenörer skall delges och följa företagets policy.
 • Skyddsronder sker kontinuerligt.
KONTAKT

Kontakta oss