Ring oss:

070 – 371 00 64

Skicka e-post:

info@sundstromsentreprenad.se

 1. Startsida
 2. »
 3. Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vår målsättning

Företagets målsättning är att fördjupa vår perfektionism i våra åtagande med ett modernt miljötänkande. I företaget skapas även förutsättningar för att kunna kräva och bemöta miljötänkandet hos andra. Vår metodval skall vara att eftersträva den metod som har den minsta miljöpåverkan i projektet.

Genom att:

 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av våra miljömål.
 • Vi skall i all vår verksamhet verka för att minimera utsläpp i mark, luft och vatten.
 • Vi skall hushålla med råvaror och energi, .
 • Vid nyinvesteringar och inköp verka för alternativ som minimerar miljöpåverkan.
 • Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Alla lagar, förordningar och övriga kundkrav skall betraktas som minimikrav i vår verksamhet.
 • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
 • Vi skall kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare.
 • Med dokumenterad kunskap tillämpa en helhetssyn i vilken beaktas service och underhåll av maskiner och övrig utrustning.
 • Vår miljöplan skall även innefatta leverantörer och UE.
KONTAKT

Kontakta oss